نانو نانو

شبکه دانش بنیان ایران

شركت هاي دانش بنيان حوزه نانو

محصولات حوزه نانو 
يكي از حوزه هاي فناورانه اي كه به همت و سخت كوشي شركت هاي دانش بنيان و البته به همراه حمايت ها و كمك هاي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در ميان كشور هاي قدرتمند دنيا در اين حوزه قد علم كند، حوزه نانو فناوري است. طبق اعلام ستاد توسعه فناوري نانو، تاكنون هفتصد و پنجاه نوع از محصولات نانو در كشور به توليد رسيده است. علت توسعه و گسترش فناوري هاي پيشرفته نانو و رسيدن به جايگاه و رتبه هاي كشوران توانمند اين حوزه، توليد همين محصولات و تجهيزات و ورود آنها به صنايع داخلي مي باشد. 

همچنين شركت هاي دانش بنيان و خلاق دست به كار توليد محصولات دانش بنيان و فناور اين حوزه زدند و توانستند بخش قابل توجهي از نياز جامعه به محصولات مبتني بر فناوري نانو را تأمين كنند، به طوري‌كه تا كنون بيش از ۷۵۰ محصول و تجهيز نانو در كشور توسعه يافته و گواهي نانومقياس را دريافت كرده اند. اين ميزان، رشدي قابل توجه را نشان مي دهد و توليد محصولات ايران ساخت نانويي، روندي صعودي داشته است.

اما نقش ‎آفريني بيش از ۲۲۳ شركت توليدكننده محصول و ۵۹ شركت توليدكننده تجهيزات ايران ساخت محصولات نانوفناور، زمينه اين توانمندي در كشور را ايجاد كرده است.

ستاد توسعه فناوري نانو معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با هدف پيشرفت صنايع و تأمين نيازهاي جامعه در راستاي افزايش كيفيت محصولات و خدمات با كمك فناوري نانو از شركت هاي دانش بنيان، طرح هاي نوآورانه و ارائه كنندگان خدمات اين حوزه حمايت كرده است تا زيست بومي نوآورانه براي توسعه محصولات با كيفيت و ارتقاي سطح خدمات محقق شود.

 

محصولات نانو ساخت ايران
از ميان ۷۵۰ محصول و دستگاه ثبت شده ۵۳۵ مورد مربوط به محصولات نانو و ۲۱۵ مورد مربوط به تجهيزات نانو بوده است كه هر دو شاخص در سال هاي گذشته روند رو به رشدي را تجربه كرده اند، هر چند در اين ميان محصولات نانو رشد قابل توجه تري داشته است.

در مجموع ۲۷۳ شركت، محصولات مبتني بر فناوري نانو را توسعه داده اند كه از ميان آن‌ ها ۲۱۴ شركت فرآيند توسعه محصول را دنبال مي كنند. همچنين ۵۹ شركت تجهيزاتي را كه به توليد محصولات نانويي منجر مي‌شود، فعاليت مي كنند.

اما در ميان حوزه هاي موضوعي كه شركت ها در توليد محصولات و تجهيزات فعاليت داشته اند،حوزه عمران و ساختمان سهم بالاتري را به خود اختصاص داده است، به طوري كه يك پنجم توليدات اين حوزه در عرصه نانوفناوري به اين حوزه اختصاص يافته است.

همچنين حوزه سلامت، خدمات و ملزومات صنعتي ديگر حوزه هايي هستند است كه نانوفناوري توانسته در آن ها نقش آفريني كند و ۱۳ درصد از توليدات ايران ساخت نانويي به اين حوزه ها اختصاص يافت.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1400/1/18 ساعت: ۱۵ توسط:irkbnn :